Volvo Cars Fokozzuk a biztonságot!

by Szélpál Imre

A Volvo Cars arra szólította fel a világ kormányzatainak és szabályozó hatóságainak a figyelmét, hogy keressenek megoldást a fejlett és fejlődő gazdaságok közlekedésbiztonsági színvonala között mutatkozó, jelentős mértékű különbség orvoslására.
Volvo XC90 33A hivatalos számadatok azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedekben elért fejlődés ellenére továbbra is számottevő eltérés mutatkozik a kétféle kategóriába tartozó országokban előforduló, halálos kimenetelű közlekedési balesetek számában. A becslések szerint évente mintegy 1,35 millióan hunynak el világszerte közlekedési balesetben. Ez a szám már önmagában is lépésekért kiált, ám az Egészségügyi Világszervezet, a WHO arra hívja fel a figyelmet, hogy a fejlődő országokban több mint háromszor magasabb a halálos közlekedési balesetek kockázata, mint a fejlett országokban. A Volvo Cars meggyőződése, hogy a közlekedésbiztonság globális fejlesztése érdekében minden országnak törvényben kellene előírnia az első és hátsó biztonsági övek használatát, ezzel támogatva a védelmi eszköz szélesebb körű elterjedését. Ugyancsak kiemelt figyelmet kellene fordítani az olyan, alapvető úthálózat kiépítésére, ahol a forgalom sérüléseknek fokozottan kitett résztvevői a motorizált forgalomtól elkülönítve haladhatnak. A Volvo Cars felhívása ahhoz a harmadik alkalommal megrendezett, globális közlekedésbiztonsági miniszteri konferenciához kapcsolódik, amelyet Svédország és a WHO közösen szervezett meg, és amely ezen a héten veszi kezdetét Stockholmban.
volvoxc6020dor22A konferencián az ENSZ több mint nyolcvan tagországának képviselői vitatják meg a 2030-ig tartó, illetve azon túlmutató időszakokra vonatkozó, stratégiai közlekedésbiztonsági irányokat. „A globális adatok egyértelműen rámutatnak, hogy a közlekedésbiztonság terén súlyos egyenlőtlenség tapasztalható a világban.” – mondta Malin Ekholm, a Volvo Cars biztonsági központjának alelnöke. „Ezeket a különbségeket egyfelől technológiai megoldásokkal, másfelől egy globális biztonsági kultúra kialakításával és fejlesztésével kell áthidalnunk. Meg kell ismernünk a biztonsági öv használatában mutatkozó különbségeket, és megoldást kell keresnünk ezekre. A közlekedési infrastruktúrát pedig olyan módon szükséges fejleszteni, hogy minél magasabb fokú védelmet biztosíthassunk a forgalom sérüléseknek fokozottan kitett résztvevői: a kerékpárosok és a gyalogosok részére.” A Volvo Cars feltett szándéka, hogy széles körű utas- és gyalogosvédelmi ismereteivel ezúttal is ugyanúgy hozzájáruljon a globális közlekedésbiztonsági kezdeményezések megvalósításához, ahogy azt teszi évtizedek óta, együttműködve a kormányzatokkal, tudományos szervezetekkel és szabályozó hatóságokkal. A tavalyi évben például ebben az adatbázisban szabadon hozzáférhetővé tette a közlekedésbiztonság terén végzett, több évtizednyi kutatásainak eredményeit „A Volvo Cars régóta igyekszik együttműködéseken keresztül hozzájárulni a közlekedés biztonságának fejlesztéséhez.
Volvo S60 Polestar Engineered 4Jelentős részben ennek is köszönhető, hogy ezen a téren a világ első számú szakértőjének számítunk.” – tette hozzá Malin Ekholm. „Létfontosságú, hogy pontosabban megértsük, milyen fontos és nélkülözhetetlen egy alapvető védelmi színvonal biztosítása. Az ENSZ-nek és a nemzeti törvényhozó testületeknek releváns jogszabályok és kellő színvonalú tájékoztatás biztosításával kell megoldást keresnie a problémára. A Volvo Cars a legnagyobb örömmel és lelkesedéssel várja, hogy tevékenyen részt vehessen ebben a folyamatban.” A modern hárompontos biztonsági öv, amelyet a Volvo Cars 1959-ben elsőként vezetett be, a gépkocsik egyértelműen legfontosabb utasvédelmi rendszere. Ha az utasok nem használnak biztonsági övet, a legfejlettebb biztonságtechnológiai megoldások is jobbára hatástalanná válhatnak. Az automatikus vészfékező rendszer például jóval kevésbé hatékony, ha nincs a biztonsági öv, ami az ülésekben tartaná az utasokat. Ugyanez érvényes a gyermekülésekre, amelyek a testi fejlődés különböző fázisaiban járó gyermekek számára biztosítanak védelmet. Mindezek dacára a világ mindössze százöt országa szabályozza törvényben az első és hátsó biztonsági övek kötelező használatát. A Volvo Cars ezért felszólítja az ENSZ-t, hogy a világ jogalkotóira nyomást gyakorolva segítse elő, hogy az összes jármű összes utasára vonatkozóan jogszabályban rögzítsék és írják elő a biztonsági övek használatát. A világszerte előforduló, halálos kimenetelű közlekedési balesetek több mint 50 százalékában gyalogosok, kerékpárosok vagy motorkerékpárosok veszítik életüket.
volvov60 2018belso01Ezért a Volvo Cars azt javasolja az ENSZ tagországainak, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése során biztosítsanak elsőbbséget a gyalogosok és kerékpárosok számára egyértelműen kijelölt, a motorizált forgalomtól fizikai akadállyal elválasztott útvonalak kialakításának, amelyek hatékonyan óvhatják a forgalom ezen sérülékeny résztvevőinek épségét. A Volvo Cars meggyőződése, hogy számos életet meg lehetne menteni olyan megfizethető, egyszerűen megvalósítható infrastrukturális fejlesztésekkel, amelyek a gyalogos és kerékpáros forgalmat elválasztják a motorizált járművek forgalmától. A Volvo Cars az 1960-as, 70-es évektől kezdődően bocsátja a svéd közlekedési hatóságok rendelkezésére a valós közlekedési balesetek elemzéséből nyert adatait, és ezzel olyan új biztonsági megoldások kifejlesztéséhez és megvalósításához járult hozzá, mint a deformálódó lámpaoszlopok, az optimalizált kialakítású szalagkorlátok, vagy az úttesttől elválasztott járdák.